Ganes d’Udolar / Ganas de Ouvear

Escenografía, iluminación, vestiario, gráfica e videocreación en colaboración con Laura Iturralde para a coprodución do Teatre Nacional de Catalunya e o Centro Dramático Galego "Ganes d'Udolar/Ganas de Ouvear", baixo a dirección de Dani Salgado. .................................................................................. Escenografía, iluminación, vestuario, gráfica y videocreacióm en colaboración con Laura Iturralde para la coproducción del Teatre Nacional de Catalunya y el [...]

Crosmolatre

http://www.youtube.com/watch?v=p96XSfjs60o Colaboración dentro do proxecto Bóreas, de Laura Iturralde: Bóreas é un proxecto que pretende unir o mundo da escenografía e da  música, plantexando solucións espaciais para postas en escena de grupos musicais. Este proxecto, gañador dunha axuda Injuve 2013 e financiado por este organismo, presentouse por primeira vez o 12 de decembro de 2014 no [...]