Ilustrísima’s

    Coordinación, imaxe gráfica e participación no proxecto Ilustrísima's: Coa intención de crear unha rede de difusión de coñecementos tanto históricos como actuais sobre o xénero feminino, Ilustrísima's reivindica figuras que cómpren ser consideradas referentes, tanto por unha lectura positiva dos seus fitos como polo excéntrico e cruel dos seus actos. A través de retratos [...]

Crosmolatre

http://www.youtube.com/watch?v=p96XSfjs60o Colaboración dentro do proxecto Bóreas, de Laura Iturralde: Bóreas é un proxecto que pretende unir o mundo da escenografía e da  música, plantexando solucións espaciais para postas en escena de grupos musicais. Este proxecto, gañador dunha axuda Injuve 2013 e financiado por este organismo, presentouse por primeira vez o 12 de decembro de 2014 no [...]