Ilustrísima’s

    Coordinación, imaxe gráfica e participación no proxecto Ilustrísima's: Coa intención de crear unha rede de difusión de coñecementos tanto históricos como actuais sobre o xénero feminino, Ilustrísima's reivindica figuras que cómpren ser consideradas referentes, tanto por unha lectura positiva dos seus fitos como polo excéntrico e cruel dos seus actos. A través de retratos [...]