Ilustrísima’s

 


Coordinación, imaxe gráfica e participación no proxecto Ilustrísima’s: Coa intención de crear unha rede de difusión de coñecementos tanto históricos como actuais sobre o xénero feminino, Ilustrísima’s reivindica figuras que cómpren ser consideradas referentes, tanto por unha lectura positiva dos seus fitos como polo excéntrico e cruel dos seus actos. A través de retratos de grandiosas damas, Ilustrísima’s convida aos seus lectores á marabillosa aventura do saber, introducindo xocosos comentarios que aportan certa información (non do todo fiable) sobre as aquí retratadas. Esta proposta editorial nace tamén co obxectivo de crear unha rede de ilustradorxs, librepensadorxs e amantes da retranca do noso tempo.

Con la intención de crear una red de difusión de conocimientos tanto históricos como actuales sobre el género femenino, Ilustrísima’s reivindica figuras que deben ser consideradas referentes, ya sea por una lectura positiva de sus hitos como por lo excéntrico y cruel de sus actos. A través de retratos de grandiosas damiselas, Ilustrísima’s invita a sus lectores a la maravillosa aventura del saber, introduciendo jocosos comentarios que aportan cierta información (no del todo fiable) sobre las retratadas. Esta propuesta editorial nace también con el objetivo de crear una red de ilustres ilustradorxs , librepensadorxs y amantes del chascarrillo de este nuestro tiempo.

Ilustrísima’s born with the purpose to create a network that assists the dissemination of knowledge about the feminine gender. In this way, Ilustrísima’s claims figures, both historical and current ones, that should be consider outstanding, either for their positive milestones as well as for their eccentric and cruel acts. Through the portraits of great damsels, Ilustrísima’s invites the readers to the wonderful adventure of knowledge, introducing funny comments that can contribute with certain information (not always reliable) about the portrayed women. This editorial project also works to provide a network with illustrious illustrators, freethinkers and pun, humor and irony lovers of our era.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s