Alifáfaro

GAL Alifáfaro nace na primavera de 2019 da man da artesana e escenógrafa Montse Piñeiro e do músico Rubén Abad. O proxecto xorde da mestura entre a experimentación da técnica stop-motion sobre obxectos orixinais en cerámica de Montse e a produción masiva de espazos sonoros e musicais por parte de Rubén. Neste combinado de linguaxes xurde unha colaboración que eleva os seus esforzos persoais a unha creación completa, na que música e imaxe se dilúen para conformar unha soa peza onde todo encaixa.
A nivel visual, Alifáfaro integra unha serie de técnicas relacionadas coa chamada vella escola: debuxo a man, cerámica, mecanismos visuais, construción de escenarios, collage, fotografía… que evocan á etapa clásica da animación e nos que se nota a clara influencia de cineastas como Ian Svankmajer ou os irmáns Quay, buscando a atemporalidade no traballo feito a man.
No plano musical compleméntase ese concepto tradicional pola ausencia de electrónica, o uso de coros que invocan aos Beach Boys, á radio americana dos 50, ó impresionismo de Debussy, á orixe nunha estructura de canción ou de peza clásica, mantos de sons apacibles que flúen por mundos imaxinarios.
As dúas partes conciben un cosmo que semella transportarnos aos comezos do século XX, onde conviven Django Reinhardt, as irmás Boulanger, Orson Welles, Marlene Dietricht, Maurice Ravel, Lotte Reiniger, Chaplin, nacen as vangardas, chega a música latina, o jazz… estamos no ano 2019, uns novos tolos anos 20 están por comezar.

ENG Alifáfaro is born in the spring of 2019 by the hand of the artisan and stage designer Montse Piñeiro and the musician Rubén Abad. The project arises from the mixture between the experimentation of stop-motion on ceramic objects by Montse and the mass production of music and sound spaces by Rubén. In this combination of languages borns a collaboration that raises their personal efforts to a complete creation, in which music and image dilute to form a single piece where everything fits.
Visually, Alifáfaro integrates a series of techniques related to the old school: hand drawing, ceramics, visual mechanisms, model making, collage, photography … that evoke the classical stage of animation and which shows the clear influence of filmmakers such as Ian Svankmajer or the Quay Brothers, looking for the timeless handmade work.
In the musical level this traditional concept is complemented by the absence of electronics, the use of choirs invoking the Beach Boys, the American radio of the 50s, the impressionism of Debussy, the origin of a song structure or a classic piece, mantles of gentle sounds that flow by imaginary worlds.
The two parts conceive a cosmo that seems to transport us at the beginning of the twentieth century, where we find Django Reinhardt, the Boulanger Sisters, Orson Welles, Marlene Dietricht, Maurice Ravel, Lotte Reiniger, Chaplin; avant-garde is born, latin music and jazz are arriving … We are in the year 2019, the new crazy twenties are about to begin.

Alifáfaro – BROTAR from Alifáfaro Músicas Reanimadas on Vimeo.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s